Zaloguj się:

Jak założyć Klub?

Dołącz do nas! 

To bardzo proste: wystarczy przesłać nam pocztą bądź mailem (na adres: fundacja@naszaziemia.pl) zgodę dyrektora placówki na powstanie Klubu Naszej Ziemi. Sformuowanie pisma nie ma znaczenia, ważne żebyśy wiedzieli że dyrekcja się zgadza i będzie popierała działania Klubu. Jeśli przesyłacie Państwo zgodę mailem, musi być to zeskanowany dokument - liczy się podpis.

Poza zgodą dyrekcji należy nam podać następujące dane:

  1. pełną nazwę placówki/organizacji
  2. imię i nazwisko Opiekuna Klubu, który będzie kierował jego działaniami
  3. pocztowy adres korespondencyjny na który będziemy wysyłać materiały
  4. adres email Opiekuna i ewentualnie placówki na który będziemy wysyłać najnowsze wiadomości i propozycje działań od Fundacji
  5. telefon kontaktowy - koniecznie do placówki, doświadczenie mówi, że czasem przydaje się też telefon komórkowy do Opiekuna gdy np. pojawia się jakaś oferta i potrzebny jest szybki kontakt.

 

Zasady działania Klubów:

Przede wszystkim - bo o to często dostajemy pytania - działanie Klubów jest całkowicie bezpłatne.

Po drugie - Kluby działają w oparciu o własne pomysły, które mają pomóc lokalnemu środowisku. To Wy najlepiej wiecie co w Waszym otoczeniu jest najbardziej potrzebne.  Naszą rolą jest wspieranie działań Klubów, obejmowanie patronatem, podsuwanie pomysłów na działania i zachęcanie do udziału w ogólnopolskich akcjach i programach organizowanych przez Fundację.

Ze swoich działań Kluby przysyłają nam relacje i umieszczają je na swojej stronie internetowej. Każdy Klub musi umieścić przynajmniej jedną relację w semestrze (wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec). Zakładamy że zrzeszamy pasjonatów, którzy mają chęci do działania, więc mamy nadzieję że relacji będzie więcej, w tym z udziału w proponowanych przez nas akcjach. 

Każdy Opiekun dostaje swoje dane do logowania się do strony Klubów i będzie mógł samodzielnie lub z pomocą Klubowiczów nadawać kształt swojej podstronie.

Organizowane są cykliczne konkursy z nagrodami tylko i wyłącznie dla Klubów Naszej Ziemi.

Jak więc widać bycie Klubem Naszej Ziemi to sama przyjemność :)