Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Gołdapi

Zaloguj się:

Jaki to ptak...?

Nasza akcja rozwija się również w przydomowych ogródkach. 
Dołączają do niej zarówno młodsi przyrodnicy jak i starsi.

Ania.jpg