Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Zaloguj się:

Piszemy "Listy dla Ziemi"

W tym roku szkolnym Dzień Ziemi obchodziliśmy, pisząc „Listy dla Ziemi.” To akcja ekologiczna, w której dzieci nakłaniają dorosłych, zwłaszcza swoich rodziców i dziadków, do działań na rzecz naszej planety.

Listy pisane były na lekcjach etyki oraz przyrody. Złożone zostały w nich deklaracje dbałości o czystość i oszczędzanie wody, segregację odpadów oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Autorzy wyeksponowali je, do przeczytania przez całą społeczność szkolną. Listy zostaną zabrane do domów, aby czytając je z dorosłymi, można było wspólnie zastanowić się, jakie konkretne działania proekologiczne podjąć w naszym domu i otoczeniu.

SAM3594

Klubowicze z VIc przy pisaniu listów.

SAM3600

Oto efekt pracy uczniów klasy IVa.

SAM3604

Listy klasy Vb.

SAM3605

Najmłodsi autorzy listów.