Jak założyć Klub?

Dołącz do nas! 

To bardzo proste: wystarczy przesłać nam faksem, pocztą bądź mailem zgodę dyrektora placówki na powstanie Klubu Naszej Ziemi. Sformuowanie pisma nie ma znaczenia, ważne żebyśy wiedzieli że dyrekcja się zgadza i będzie popierała działania Klubu. Jeśli przesyłacie Państwo zgodę mailem, musi być to zeskanowany dokument – liczy się podpis.

Poza zgodą dyrekcji należy nam podać następujące dane:

  1. pełną nazwę placówki/organizacji
  2. imię i nazwisko Opiekuna Klubu, który będzie kierował jego działaniami
  3. pocztowy adres korespondencyjny na który będziemy wysyłać materiały
  4. adres email Opiekuna i ewentualnie placówki na który będziemy wysyłać najnowsze wiadomości i propozycje działań od Fundacji
  5. telefon kontaktowy – koniecznie do placówki, doświadczenie mówi, że czasem przydaje się też telefon komórkowy do Opiekuna gdy np. pojawia się jakaś oferta i potrzebny jest szybki kontakt.

Zasady działania Klubów:

Przede wszystkim – bo o to często dostajemy pytania – działanie Klubów jest całkowicie bezpłatne.

Po drugie – Kluby działają w oparciu o własne pomysły, które mają pomóc lokalnemu środowisku. To wy najlepiej wiecie co w Waszym otoczeniu jest najbardziej potrzebne.  Naszą rolą jest wspieranie działań Klubów, obejmowanie patronatem, podsuwanie pomysłów na działania i zachęcanie do udziału w ogólnopolskich akcjach i programach organizowanych przez Fundację.

Ze swoich działań Kluby przysyłają nam relacje i umieszczają je na swojej stronie internetowej. Każdy Klub musi umieścić przynajmniej jedną relację w semestrze (wrzesień-grudzień i styczeń-czerwiec). Zakładamy że zrzeszamy pasjonatów którzy mają chęci do działania, więc mamy nadzieję że relacji będzie więcej, w tym z udziału w proponowanych przez nas akcjach. 

Za udział w wydarzeniach każdy Klub otrzymuje punkty, których wizualizacja będzie pojawiać się na jego podstronie. Pod koniec roku wyłaniane są trzy najbardziej aktywne Kluby, które dostaną od nas dyplomy oraz drobne (a może i większe :)) upominki.

Każdy Opiekun dostaje swoje dane do logowania się do strony Klubów i będzie mógł samodzielnie lub z pomocą Klubowiczów nadawać kształt swojej podstronie.

Organizowane są cykliczne konkursy z nagrodami tylko i wyłącznie dla Klubów Naszej Ziemi.

Jak więc widać bycie Klubem Naszej Ziemi to sama przyjemność 🙂